9 نفر در ارتباط با کاوشگر در نقض جزئی سد سردوبا توقیف شدند

9 نفر در ارتباط با کاوشگر در نقض جزئی سد سردوبا توقیف شدند

Tainynews – دادستانی کل ازبکستان گفت: نه نفر در رابطه با تحقیقات جنایی برای نقض جزئی سد سردوبا اول مه و جاری شدن سیل سرزمین های بزرگ دستگیر شدند.

اشتباهات و نقص در اسناد طراحی ، ساخت و بهره برداری به عنوان اصلی ترین دلیل سقوط سد در نظر گرفته شده است.

برای بودجه ساخت سد از بودجه عمومی حدود 1.1 میلیارد دلار هزینه شده است.

9 نفر به اتهام اختلاس بودجه عمومی ، سوء استفاده از برق ، سهل انگاری ، نقض قوانین ایمنی دستگیر شدند.

مدت تحقیقات برای 5 ماه دیگر تمدید شد.

Author: admin