تیمی از کارکنان پزشکی بیشکک به بیمارستان کلپون-آتا اعزام می شوند

تیمی از کارکنان پزشکی بیشکک به بیمارستان کلپون-آتا اعزام می شوند

Tainynews – کارکنان پزشکی بیمارستان ملی ، مرکز ایدز ، سرویسهای بهداشتی با تجربه در معالجه بیماران مبتلا به COVID-19 به بیمارستان سرزمینی منطقه ایسیک – کول در کلپون-آتا اعزام می شوند.

به گفته وزارت بهداشت ، تیم کارمندان پزشکی برای رفع کمبود پرسنل پزشکی در بیمارستان کلپون-آتا اعزام می شوند.

این تیم شامل یک جراح مغز و اعصاب ، متخصص ، اپیدمیولوژیک و یک پرستار خواهد بود.

Author: admin