هیچ نماز جمعی برای عید قربان در قرقیزستان به دلیل تاج گذاری برنامه ریزی نشده است

هیچ نماز جمعی برای عید قربان در قرقیزستان به دلیل تاج گذاری برنامه ریزی نشده است

Tainynews – نماز جمعی در میادین و مساجد قرقیزستان در عید قربان برگزار نمی شود و در تاریخ 31 ژوئیه برگزار می شود.

اداره مرکزی مسلمانان قرقیزستان گفت ، نماز جمعه به دلیل خطرات گسترده شده توسط کرونا صورت نمی گیرد.

جشن جشنواره ایثار فقط با خانواده توصیه می شود.

مدیریت مرکزی گفت: “به جای اینکه در این تعطیلات به دیدار یکدیگر برویم ، قربانی هایی را در خانه انجام دهیم ، به قرآن استناد کنیم ، برای کشور ، مردم ، زمین ، آرزوی سعادت هستیم ، برای آن مرحوم دعا کنیم.”

Author: admin