بیش از 140،600 دستگاه خودرو در قرقیزستان در H1 صادر شده است

بیش از 140،600 دستگاه خودرو در قرقیزستان در H1 صادر شده است

Tainynews سازمان ثبت احوال گفت: – حدود 140،670 دستگاه خودرو در نیمه اول سال 2020 در قرقیزستان صادر شد.

برای این مدت 105 هزار و 700 گواهی ثبت نام خودروها صادر شده است.

هزار و 464 دستگاه خودرو برای وسایل نقلیه ویژه صادر شد.

Author: admin