رئیس واحد مراقبت های ویژه بیمارستان سرزمینی ایسیک – کول بر اثر ذات الریه درگذشت

رئیس واحد مراقبت های ویژه بیمارستان سرزمینی ایسیک – کول بر اثر ذات الریه درگذشت

Tainynews – رئیس واحد مراقبت های ویژه بیمارستان منطقه ایسیک – کول در کلپون-آتا سارباگیش ایمانالیف از سینه پهلو درگذشت.

وی به بیمارستان در بیشکک منتقل شد و در آنجا در صبح روز 27 ژوئیه درگذشت.

ساربقیش ایمانالیف 36 سال در بخش مراقبت های بهداشتی کار کرده است. او قرار بود در 15 آگوست 60 سال کند.

وی از آگوست سال 2010 سرپرست بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان در کلپون-آتا بود.

Author: admin