کمک های بشردوستانه پزشکی روسیه برای معالجه بیماران در شرایط جدی در نظر گرفته شده است – سفیر

کمک های بشردوستانه پزشکی روسیه برای معالجه بیماران در شرایط جدی در نظر گرفته شده است – سفیر

Tainynews – نیکولای اودوویچنکو ، سفیر روسیه در مراسم تحویل کمک های بشردوستانه روسیه امروز … گفت: کمک های بشردوستانه پزشکی برای معالجه بیماران در شرایط جدی در نظر گرفته شده است …

Author: admin