قرقیزستان برای افتتاح مراکز رای گیری جدید در روسیه ، ایتالیا ، فرانسه

قرقیزستان برای افتتاح مراکز رای گیری جدید در روسیه ، ایتالیا ، فرانسه

Tainynews – نورجان شیلدباکووا ، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات گفت: – رأی گیری های جدید برای انتخابات پارلمانی 2020 در 3 کشور افتتاح می شود.

در حال حاضر ، مراکز رای گیری جدید در یوزنو-ساخالینسک ، ایرکوتسک ، یاکوتسک ، سورگوت افتتاح شده است. دو مرکز رای گیری در مسکو افتتاح شد.

وی افزود: “ما ممکن است دو ایستگاه دیگر در روسیه باز کنیم. علاوه بر این ، ما در حال کار بر روی باز کردن مراکز رای گیری در ایتالیا و فرانسه هستیم ، جایی که بسیاری از شهروندان قرقیزستان وجود دارند.”

Author: admin