کار از وسایل نقلیه عمومی برای از سرگیری از فردا در کاراکول آغاز شد

کار از وسایل نقلیه عمومی برای از سرگیری از فردا در کاراکول آغاز شد

Tainynews – کار حمل و نقل عمومی از فردا در کاراکول از سر گرفته می شود.

این تصمیم توسط تیم عملیاتی شهرک برای مهار کروناویروس گرفته شد.

مسافران و رانندگان باید ملزم به پوشیدن ماسک باشند.

دفتر شهردار گفت: “مهم است بدانید كه پوشیدن ماسك در اماكن عمومی ، حمل و نقل عمومی یا فروشگاه در بین آنها ، می تواند از فرد در برابر تاج محافظت كند.”

Author: admin