تعداد رأی دهندگان در قرقیزستان ممکن است با رأی گیری روز کاهش یابد

تعداد رأی دهندگان در قرقیزستان ممکن است با رأی گیری روز کاهش یابد

Tainynews نورجان شیلدابکووا ، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات گفت: – تعداد رای دهندگان تا روز رای گیری ممکن است کاهش یابد.

لیست رأی دهندگان اکنون به روز می شوند.

“لیست رأی دهندگان از دو منبع به روز می شود: بر اساس بیانیه رأی دهنده به کمیسیون انتخابات محلی و بر اساس ثبت احوال. به عنوان مثال ، ما شهروندانی داریم که با زمان رای گیری 18 ساله می شوند. در پروسه انتخابات گنجانده شود یا شهروندان ممکن است از فهرست مرگ یا عدم پذیرش شهروندی از لیست حذف شوند. “

وی افزود که لیست رای دهنده ها 7 روز قبل از روز رأی گیری نهایی می شود.

Author: admin