ازبکستان ضد رکورد دیگری از 684 مورد COVID-19 را در یک روز تنظیم می کند

ازبکستان ضد رکورد دیگری از 684 مورد COVID-19 را در یک روز تنظیم می کند

Tainynews – وزارت بهداشت اعلام كرد – ازبكستان 28 ژوئیه ضبط دیگری از موارد روزانه كورو ویروس را تعیین كرد.

وزارت گفت: “متأسفانه ، 684 مورد کورو ویروس در 28 ژوئیه ثبت شده است. 125 مورد در بین بیماران مرکز قرنطینه تأیید شده است ، 559 مورد با تماس های قبلی تأیید شده است.”

دیروز 5 بیمار از COVID-19 در تاشکند درگذشت.

12.265 نفر از 21.893 موردی که از koronavirus بهبود یافته اند تأیید کردند.

9502 نفر هنوز هم از عفونت کروناویروس تحت درمان هستند. 206 در شرایط جدی ، 91 در شرایط بحرانی هستند.

Author: admin