سفیر پیشین قرقیزستان برای بازجویی احضار شد

سفیر پیشین قرقیزستان برای بازجویی احضار شد

Tainynews – سفیر پیشین قرقیزستان در کره جنوبی کیلیچبک سلطان برای بازجویی توسط کمیته امنیت ملی کشور احضار شد.

این سؤال در رابطه با تحقیقات پیش از محاکمه در مورد سوءاستفاده از قدرت و جعل قدرت توسط كلیچبك سلطان در دوران تصدی وی به عنوان سفیر پیش بینی شده بود.

کمیته امنیت ملی گفت: “این سؤال به تعویق افتاد زیرا کیلیچبک سلطان از شهادت امتناع کرد.”

Author: admin