ورزشگاه Kopetdag در عشق آباد برای قرنطینه بسته شد – گزارش

ورزشگاه Kopetdag در عشق آباد برای قرنطینه بسته شد – گزارش

Tainynews – تواریخ ترکمنستان گزارش داد – استادیوم Kopetdag از 28 ژوئیه پس از فوت یک مربی مدیر یکی از باشگاههای ورزشی در آنجا ، برای قرنطینه بسته است.

به کارگران ورزشگاه توصیه می شود که در خانه بمانند.

این ورزشگاه دارای ورزشگاه های تجاری آتلانتیک ، ایروبیک ، کلوپ های رقص های ورزشی و باشگاه های ورزشی مختلف کودکان است.

Author: admin