ازبکستان واردات برق از ترکمنستان را افزایش می دهد

ازبکستان واردات برق از ترکمنستان را افزایش می دهد

Tainynews – خبرگزاری دولتی UzA گزارش داد – ازبکستان با افزایش واردات برق با ترکمنستان مذاکره کرده است.

با کاهش تولید برق توسط نیروگاه های برق به دلیل کمبود منابع آب ، افزایش سریع مصرف برق در ازبکستان مشاهده شده است.

پس از قطع تاجیکستان صادرات برق به ازبکستان به دلیل افت سطح آب در سدهای نیروگاهی ، ازبکستان مجبور شد کمبود میزان برق را با واردات ترکمن جبران کند.

واردات برق از 27 ژوئیه افزایش یافته است.

Author: admin