کمپین اطلاعاتی علیه قاچاق انسان در قرقیزستان آغاز می شود

کمپین اطلاعاتی علیه قاچاق انسان در قرقیزستان آغاز می شود

Tainynews – آژانس دولتی جوانان ، تربیت بدنی و ورزش گفت: “کمپین آنلاین اطلاعات” 100 روز در برابر قاچاق انسان “از امروز در قرقیزستان آغاز شده است.

این ابتکار ملی است که با هدف آگاهی بخشی به مردم درمورد مشکلات قاچاق انسان و مهاجرت کنترل نشده در قرقیزستان انجام شده است.

اولین کارزارهای اینچنینی در سال 2017 و به همت دولت قرقیز ، اداره های منطقه و UNODC و با حمایت مالی اتحادیه اروپا برگزار شد.

Author: admin