نماینده وزارت بهداشت قرقیزستان برای خانواده های قربانیان Covid-19 تسلیت می گوید

نماینده وزارت بهداشت قرقیزستان برای خانواده های قربانیان Covid-19 تسلیت می گوید

Tainynews – نماینده وزارت بهداشت ، آینورا آكماتووا ، به مردم قرقیزستان كه درهای بسته خود را به Covid-19 از دست داده اند ، تسلیت گفت.

وی یادآوری کرد که در 30 ژوئیه سوگواری قرقیزستان برای قربانیان coronavirus.

وی گفت: “افراد بسته ، متخصصان و افراد مشهور ما در آمارهای کشنده قرار دارند. کارگران پزشکی نیز قربانی koronavirus شدند.”

آینورا آکماتووا اعتراف کرد که همه گیری ها از همه مشکلات و کاستی های موجود در بخش مراقبت های بهداشتی پرده برداری کرد.

وی سپس به مردم قرقیزستان درخواست کرد که به اقدامات بهداشتی ، حفظ فاصله اجتماعی و جلوگیری از مکان های شلوغ احترام بگذارند.

Author: admin