قرقیزستان در مدت 7 ماه 14.3 میلیارد سومون دارو و لوازم پزشکی وارد کرده است

قرقیزستان در مدت 7 ماه 14.3 میلیارد سومون دارو و لوازم پزشکی وارد کرده است

Tainynews – اداره تأمین داروها گفت: – قرقیزستان در 7 ماهه امسال برای 14.3 بیلیون سوموم دارو و تجهیزات پزشکی وارد کرده است.

2،149 بیلیون سوم اسم برای داروهای و داروهای پزشکی مورد استفاده در درمان عفونت کورو ویروس اختصاص یافته است.

به ویژه ، داروهای مورد استفاده در درمان کروناویروس بالغ بر 1.45 میلیارد سود ، تجهیزات پزشکی در کل 698.8 میلیون سود است.

قرقیزستان در 7 ماه سال 2019 برای 12.601 میلیون سومم داروهای وارداتی را وارد کرد.

Author: admin