برای حمایت از مشاغل در منطقه ناریون ، 69.5 میلیون سود وام اعطاء می شود

برای حمایت از مشاغل در منطقه ناریون ، 69.5 میلیون سود وام اعطاء می شود

Tainynews – دولت قرقیز 69.5 میلیون سود برای وام های اعطایی به کارآفرینان منطقه ناریون اختصاص داده است.

سال گذشته ، برای اجرای چندین پروژه در منطقه ، 2 میلیارد سود وام اعطایی داده شده است.

کارآفرینان وام های اعطایی را از طریق بانک های محلی به عنوان بخشی از برنامه حمایت دولت از مشاغل تحت تأثیر همه گیر کروناویروس دریافت می کنند.

وام های اعطایی در حوزه های گردشگری ، صنعت سبک ، تولید داروسازی ، حمل و نقل بار ، صنعت فرآوری و سایر بخش های اقتصادی ارائه می شود.

این برنامه امکان استفاده مجدد از وام های دارای نرخ بهره بالا را قبل از مارس 2020 برای شرکت های صنعتی و فرآوری کننده با سابقه اعتباری مثبت فراهم می کند.

Author: admin