قرقیزستان برای انتخابات پارلمانی شعبه های رأی دهی در رم و پاریس را افتتاح می کند

قرقیزستان برای انتخابات پارلمانی شعبه های رأی دهی در رم و پاریس را افتتاح می کند

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات گفت: قرقیزستان برای انتخابات پارلمانی که برای 4 اکتبر تعیین شده است ، مراکز رای گیری را در رم و پاریس افتتاح خواهد کرد.

مراکز رای گیری باز خواهد شد تا شهروندان قرقیزستان در ایتالیا و فرانسه بمانند تا در انتخابات رأی دهند.

تعداد مراکز رای گیری در خارج از کشور از 42 به 44 نفر افزایش می یابد.

Author: admin