خط تلفن اضطراری در طی 24 ساعت گذشته 6857 تماس دریافت می کند

خط تلفن اضطراری در طی 24 ساعت گذشته 6857 تماس دریافت می کند

Tainynews – کارگران اورژانس در کل در تاریخ 19 آوریل 170،015 متر مربع از مناطق مختلف را آبگیری کردند.

بیش از 100 کارگر اورژانس درگیر این روند شدند.

وزارت امور اضطراری گفت که فروشگاه های مواد غذایی ، بانک ها ، بازارها ، داروخانه ها و سایر مکانهایی که بیشتر بازدید می شوند ضد عفونی شده اند.

112 خط تلفن در طول 24 ساعت گذشته در کل 6 هزار و 857 تماس دریافت کرده است. 576 تماس مربوط به coronavirus بود.

Author: admin

پاسخی بگذارید