25 کارگر پزشکی در یک روز در قرقیزستان برای کروناویروس مثبت آزمایش می کنند

25 کارگر پزشکی در یک روز در قرقیزستان برای کروناویروس مثبت آزمایش می کنند

عکس پرونده

Tainynews آینورا آكماتووا سخنگوی وزارت بهداشت گفت: 25 پزشك پزشك 24 روز گذشته از نظر عفونت كروناویروس مثبت آزمایش كردند.

کارکنان پزشکی مثبت کرونو ویروس شامل 6 نفر در منطقه باتکن ، 6 نفر در منطقه اوش ، 6 نفر در منطقه جلال آباد ، 4 نفر در اوش ، 2 نفر در بیشکک ، 1 مورد در منطقه تالاس هستند.

6 نفر از کارکنان پزشکی پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شدند.

44 نفر از کارکنان پزشکی پس از بهبودی از کروناویر از انزوا در خانه خودداری کردند.

تعداد کل کارمندان پزشکی که با قرص ویروس قرقیزستان منقبض شده اند ، در مجموع 2768 نفر بازگشتند.

1714 کارگر پزشکی بهبود یافتند.

Author: admin