70 مورد COVID-19 که در قزاقستان اعلام شده اند ، به 16661 مورد رسیده است

70 مورد COVID-19 که در قزاقستان اعلام شده اند ، به 16661 مورد رسیده است

Tainynews وزارت بهداشت گفت ، – 70 مورد COVID-19 دیگر تا 19 آوریل در قزاقستان تأیید شده است.

تعداد كل موارد آلوده شده به كروناویروس به 1666 مورد رسیده است كه از این تعداد 513 مورد در آلماتی ، 371 مورد در نور سلطان ، 147 مورد در منطقه كیسیلوردا ، 90 مورد در منطقه كاراگاندا ، 82 مورد در منطقه آكوما ، 79 مورد در منطقه آتیرا ، 57 مورد در منطقه تركستان ، 60 مورد منطقه Jambyl ، 62 در Shymkent ، 46 در منطقه قزاقستان غربی ، 29 در منطقه قزاقستان شمالی ، 41 منطقه در Almaty ، 27 در منطقه Aktobe ، 22 در منطقه Pavlodar ، 12 در منطقه Mangistau ، 8 در منطقه قزاقستان شرقی ، 15 در منطقه Kostanai.

Author: admin

پاسخی بگذارید