57 نفر در بیشکک به دلیل نقض پلیس در بازداشتگاه دستگیر شدند

57 نفر در بیشکک به دلیل نقض پلیس در بازداشتگاه دستگیر شدند

Tainynews – الماز اورزالیف ، فرمانده بیشكك ، در جلسه توجیهی 19 آوریل گفت: 64 نفر به دلیل نقض انواع مختلف بدون گذرنامه و فرم اعلامیه در بیشكك بازداشت شدند.

به گفته وی ، 139 پروتکل تهیه شده است. 116 نفر قوانین راهنمایی و رانندگی را زیر پا گذاشتند.

برای روز گذشته ، 57 نفر در بیشکک به دلیل نقض پلیس در زندان ، از جمله 44 مرد و 13 زن بازداشت شدند.

Author: admin

پاسخی بگذارید