تولید ماسک یکبار مصرف در نور سلطان آغاز شد

تولید ماسک یکبار مصرف در نور سلطان آغاز شد

Tainynews – دفتر شهردار گزارش داد – تولید ماسک های یکبار مصرف در نور آزمایشی در حالت تست آغاز شد.

این شرکت در تاریخ 10 ژوئن تجهیزات دریافت کرده است. تولید از 20 ژوئیه در حالت آزمایشی آغاز شده است. پرسنل استخدام شده برای کار با تجهیزات آموزش دیده اند.

ظرفیت خط تولید ماسک تا 2 میلیون ماسک است. گابیت نوسوپوف ، مدیر فنی شرکت گفت: ظرفیت کامل این کار تا 5 میلیون ماسک در ماه است.

Author: admin