9173 بیمار مبتلا به کروناویروس و ذات الریه در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

9173 بیمار مبتلا به کروناویروس و ذات الریه در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

Tainynews9،173 سخنگوی وزارت بهداشت ، آینورا آكماتووا ، سخنگوی وزارت بهداشت امروز در یك توجیهی گفت ، بیماران مبتلا به كروناویروس و ذات الریه در بیمارستان ها در قرقیزستان باقی می مانند.

3،605 از بیماران مثبت برای coronavirus ، 5،568 بیماران علائم بالینی کروناویروس (ذات الریه) دارند.

به ویژه ، 3518 بیمار در بیمارستانهای بیشکک ، 2121 نفر در ریگان اوش ، 1138 مورد در منطقه چوی ، 863 نفر در منطقه جلال آباد ، 859 نفر در منطقه ایسیک – کول ، 627 نفر در اوش ، 490 نفر در منطقه باتکن ، 282 مورد در منطقه تالس ، 178 نفر در بیمارستان ها باقی مانده اند. منطقه ناریان

Author: admin