پویایی روزانه کروناویروس و موارد کشنده در بیشکک

پویایی روزانه کروناویروس و موارد کشنده در بیشکک

Tainynews – 112 مورد کروناویروس جدید تا صبح روز اول اوت در بیشکک تأیید شد. تعداد کل موارد تایید شده در پایتخت به 15474 نفر رسیده است. این موارد شامل موارد تایید شده با PCR و بالینی است.

3518 بیمار مبتلا به کروناویروس و پنومونی در بیمارستان های بیشکک اقامت دارند.

3 مورد کشنده برای 24 ساعت گذشته در پایتخت ثبت شده است. تعداد کشته شدگان کورون ویروس در بیشکک به 629 نفر رسید.

از اول ژوئیه تا اول آگوست موارد کشنده در بیشکک 39.3 برابر رشد کرد. این رشد با ادغام موارد تاج و ویروس و پنومونی توضیح داده شده است:

تعداد موارد کروناویروس در بیشکک از اول ژوئیه تا اول آگوست یا برای 13182 مورد 6.7 برابر شده است. موارد تایید شده با PCR تا اول ژوئیه به 2 هزار و 292 مورد رسیده است که تا اول آگوست به 15 هزار و 474 مورد رسیده است:

Author: admin