معاون وزیر بهداشت قزاقستان به ظن اختلاس بودجه عمومی بازداشت شد

معاون وزیر بهداشت قزاقستان به ظن اختلاس بودجه عمومی بازداشت شد

عکس: خدمات ارتباطات مرکزی قزاقستان

Tainynews – اسپوتنیک قزاقستان گزارش داد – اولجاس ابیشف معاون وزیر بهداشت قزاقستان توسط ماموران سرویس تحقیقات اقتصادی بازداشت شد.

این واقعیت در کمیته نظارت مالی وزارت دارایی قزاقستان تأیید شد.

ابیشف به ظن اختلاس بودجه عمومی بازداشت شد.

تحقیقات در حال انجام است.

اولجاس آبیشف 37 ساله دارای مدرک دانشگاهی زیادی است. وی پست های مختلفی را در شرکت های ملی برگزار کرده است. Abishev در سال 2015 هنگامی که به عنوان معاون مدیر کل مرکز ملی بهداشت الکترونیکی منصوب شد ، به تیم وزارت بهداشت پیوست.

وی از ژوئن 2018 معاون وزیر بهداشت بوده است. وی عضو باشگاه ریاست جمهوری برای نوآوری ها است.

Author: admin