قرقیزستان 12 پرونده کشنده را از Covid-19 گزارش داد

قرقیزستان 12 پرونده کشنده را از Covid-19 گزارش داد

Tainynews – 12 تیم کشنده COVID-19 و ذات الریه در 24 ساعت گذشته در قرقیزستان ثبت شد.

موارد کشنده در بیشکک – 4 ، در منطقه جلال آباد – 3 ، در منطقه چوی – 2 ، در منطقه اوش – 1 ، در منطقه نارین – 1 ، در منطقه ایسیک – کول – 1 ثبت شده است.

طوفان مرگ ناشی از کروناویروس به 1409 نفر رسید.

Author: admin