169 شهروند قرقیزستان از نووسیبیرسک وارد اوش می شوند

169 شهروند قرقیزستان از نووسیبیرسک وارد اوش می شوند

Tainynews وزارت امور خارجه گفت: 169 شهروند قرقیزستان در اول اوت از نووسیبیرسک به اوش رسیدند.

آنها شامل زنان باردار ، مادران دارای فرزندان خردسال ، افراد مسن ، شهروندان بعد از جراحی و دانش آموزان بودند.

کمکهای بشردوستانه در قالب داروها و لامپهای ماوراء بنفش به ارزش بیش از 700000 روبل که توسط دیار قفقازی در منطقه نووسیبیرسک ترتیب داده شده بود به این هواپیما رسیدند.

Author: admin