5،394 مورد کوروویروس در روسیه گزارش شده است

5،394 مورد کوروویروس در روسیه گزارش شده است

Tainynews – 5،394 مورد کروناویروس جدید در 24 ساعت گذشته در روسیه ثبت شده است.

موارد جدید در 83 منطقه روسیه ثبت شده است. 1413 مورد بدون علامت (26.2٪) است.

تعداد کل موارد کروناویروس تایید شده به 856 هزار و 264 نفر رسیده است.

بیش از 29 میلیون تست آزمایشگاهی انجام شده است ، از جمله 236000 آزمایش برای 24 ساعت گذشته.

بیش از 252،400 نفر تحت نظر پزشکی باقی مانده اند.

79 پرونده کشنده برای یک روز ثبت شده است. بیشتر موارد در مسکو گزارش شده است – 13 ، خیابان پتسبورگ 6.

تعداد کشته شدگان کروناویروس به 14207 نفر رسید.

Author: admin