ساخت بیمارستان بیماریهای عفونی در ناریون آغاز می شود

ساخت بیمارستان بیماریهای عفونی در ناریون آغاز می شود

Tainynews – سمیتی چریکباف ، معاون فرماندار منطقه ناریان گفت: ساخت بیمارستان 70 تختخوابی بیماری های عفونی در شهر ناریان آغاز شده است.

از آنجایی که این شهر ساختمانی نداشت که بتوان آنرا تعمیر و از آن به عنوان بیمارستان استفاده کرد ، مقامات تصمیم گرفتند به جای آن بیمارستان جدیدی بسازند.

قطعه زمینی در قلمرو بیمارستان متحد منطقه ای ناریون برای ساخت و ساز فراهم شد که هم اکنون در حال انجام است.

ساخت و ساز از بودجه عمومی تأمین می شود. ساختمان یک طبقه خواهد داشت. طول آن 73 متر طول و 28 متر عرض خواهد بود. با توجه به شرایط آب و هوایی و آب و هوایی منطقه ناریان ، از سازه های سبک استفاده می شود.

ساخت و ساز بصورت شبانه روزی انجام شده و قرار است طی یک ماه به پایان برسد.

Author: admin