مصرف برق در قرقیزستان در ماه ژوئیه بیش از 860 میلیون کیلووات ساعت است

مصرف برق در قرقیزستان در ماه ژوئیه بیش از 860 میلیون کیلووات ساعت است

Tainynews – طبق اعلام شبکه ملی برق قرقیزستان ، مصرف برق در شبکه قرقیزستان در ماه ژوئیه به 860.577 میلیون کیلووات ساعت در ساعت رسیده است.

در سال 2019 ، مصرف برق 939.7 میلیون کیلو وات ساعت بوده است.

Author: admin