قرقیزستان توافق وام 35 میلیون دلاری با صندوق توسعه عربستان سعودی برای بازسازی بخش باند جاده ایسیك – كول را تصویب كرد

قرقیزستان توافق وام 35 میلیون دلاری با صندوق توسعه عربستان سعودی در خصوص احیای بخش کمربندی ایسیک – کول را تصویب کرد

Tainynews – رئیس جمهور سورونبای جینبکوف قانون تصویب موافقتنامه وام بین قرقیزستان و صندوق توسعه سعودی در زمینه توانبخشی و بازسازی بخشی از کمربندی ایسیک – کول را امضا کرد که در 16 دسامبر سال 2019 در ریاض …

Author: admin