رئیس جمهور جینبکوف مقامات منطقه ایسیک – کول را به منظور افزایش تلاش های برای مهار کووید -19 تکالیف کرد

رئیس جمهور جینبکوف مقامات منطقه ایسیک – کول را به منظور افزایش تلاش ها برای مهار کووید -19 تکالیف کرد

Tainynews – رئیس جمهور سورونبای جینبکوف امروز در بازدید از بخش بیماریهای عفونی بیمارستان کلپون-آتا امروز از اداره منطقه ایسیک – کول خواست تا در زمینه مهار عفونت کروناویروس در منطقه و کلپون-آتا به ویژه تلاش کند.

اقدامات اپیدمیولوژیک باید اعمال شود. به کارمندان پزشکی باید تجهیزات محافظتی داده شود و به موقع به آنها پرداخت شود.

بالباک تولوبیف ، فرماندار منطقه ایسیک – کول گفت که وضعیت اپیدمیولوژیک در ریجن در بین کاهش موارد روزانه کوراو ویروس در حال عادی شدن است.

Author: admin