ازبکستان 254 مورد کروناویروس جدید گزارش کرده است که در کل 26804 مورد است

ازبکستان 254 مورد کروناویروس جدید گزارش کرده است که در کل 26804 مورد است

Tainynews – 254 مورد coronavirus جدید توسط 5.00 p.m. از 4 آگوست.

این موارد شامل 218 مورد در تاشکند ، 31 نفر در سمرقند ، 2 مورد در منطقه تاشکند و 2 مورد در منطقه اندیزان بود.

تعداد کل موارد کروناویروس تایید شده به 26804 نفر رسیده است.

576 نفر پس از بهبود امروز از بیمارستان مرخص شدند.

8803 بیمار هنوز در بیمارستان ها باقی مانده اند.

Author: admin