متخصصان لهستانی کار خود را در بیمارستان عفونی دولتی آغاز می کنند

متخصصان لهستانی کار خود را در بیمارستان عفونی دولتی آغاز می کنند

Tainynews – 8 کارگر پزشکی از لهستان در 19 آوریل وارد قرقیزستان شدند.

امروز ، متخصصان لهستانی کار خود را در بیمارستان عفونی دولتی در بیشکک آغاز می کنند ، گفت: این تیم جراحی در سراسر کشور برای پیشگیری از عروق کرونوی ویروس.

Author: admin

پاسخی بگذارید