7170 بیمار مبتلا به کروناویروس و پنومونی در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

7170 بیمار مبتلا به کروناویروس و پنومونی در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

Tainynews7،170 سخنگوی وزارت بهداشت ، آینورا آكماتووا ، سخنگوی وزارت بهداشت ، امروز در یك توجیهی گفت ، بیماران مبتلا به كروناویروس و ذات الریه در بیمارستان ها باقی می مانند.

2 هزار و 167 بیمار کروناویروس تأیید شده با PCR دارند و 5000 بیمار مبتلا به ذات الریه هستند.

به ویژه، 2،753 بیماران در بیمارستان های بیشکک باقی می مانند ، 1،152 در منطقه اوش ، 742 در منطقه چوی ، 696 در منطقه ایسیک-کول ، 602 در منطقه جلال آباد ، 566 در اوش ، 389 در منطقه باتکن ، 128 در منطقه تالاس ، 154 در منطقه ناریان

Author: admin