1899 بهبودی از تاج گزارش شده در قزاقستان در 24 ساعت

Tainynews – تیم عامل می گوید: قزاقستان 1،899 ریکاوری از koronavirus را در 24 ساعت گذشته گزارش کرده است که در کل 67،031 نفر است.

این ریکاوری ها عبارتند از: نور سلطان (9،253) ، آلماتی (7،640) ، منطقه آتیرائو (7،504) ، منطقه کاراگاندا (5،222) ، منطقه غرب قزاقستان (5،250) ، منطقه شرق قزاقستان (5،112) ، منطقه آلماتی (3559) ، شهر شیمکنت (3،357) ، منطقه جامبیل (3،019) ، منطقه ترکستان (2،281) ، منطقه کیزیلوردا (2،232) ، منطقه کوستانا (2،221) ، منطقه مانگستائو (2،214) ، منطقه آکوملا (2،183) ، منطقه شمال قزاقستان (2،157) ، منطقه پاولودار (2،038) ، منطقه آکتوب (1،489).

Author: admin