مرزبانان قرقیز دو زندانی فراری ازبک را بازداشت کردند

مرزبانان قرقیز دو زندانی فراری ازبک را بازداشت کردند

Tainynews – مرزبانان قرقیز دو شهروند ازبکستان را در 4 آگوست بازداشت کردند.

این دو از زندان در منطقه زنگیااتا در منطقه تاشکند گریختند.

زندانیان فراری هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی از مرز بازداشت شدند.

Author: admin