پل جدید در ایسکیک-آتا افتتاح شد

پل جدید در ایسکیک-آتا افتتاح شد

Tainynews – یک پل جدید در روستای کورمانالیف از منطقه ایسیک – آتا در منطقه چوی افتتاح شد.

حامیان مالی برای ساختن پل کمک کردند.

مدیریت ولسوالی گزارش داد که این پل بین روستا و منطقه مسکونی تازه ساخته ساخته شده است.

هزینه ساخت این پل 200000 دلار بود. مقامات محلی و اهالی روستا در مراسم افتتاحیه شرکت کردند.

Author: admin