رئیس جمهور ترکمنستان 53مین کتاب خود را نگاشته است

رئیس جمهور ترکمنستان 53مین کتاب خود را نگاشته است

Tainynews – رئیس جمهور گوربانگولی بردی المحمدوف نگارش کتابی راجع به سنن ترکمن ، دوره خبری دولت از گزارش های ترکمنستان پایان داد.

این کتاب در مورد سنت های کشور است.

رئیس جمهور این کتاب را بر اساس منابع و تحقیقات تاریخی بنا نهاده است.

این کتاب از 12 فصل تشکیل شده است.

بردی‌محمدوف آن را “دنیای معنوی مردمان ترکمن” نام نهاد و برای ناشر فرستاد.

Author: admin