کمیسیون مرکزی انتخابات حزب چون کزات را نسبت به اقدامات پیش از موعد هشدار می دهد

کمیسیون مرکزی انتخابات حزب چون کزات را نسبت به اقدامات پیش از موعد هشدار می دهد

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات امروز حزب چون کزات را نسبت به اقدامات پیش از موعد مقرر در رسانه های اجتماعی هشدار داد.

این ویدئو در برنامه رئوس فیس بوک این حزب پخش شده است. اما طبق قانون اساسی ، کارزارها باید پس از ثبت نام از همه نامزدها شروع شده و یک روز قبل از رأی گیری پایان یابد.

حزب شروع به اشتراک گذاری فیلم های تبلیغاتی کرد ، که تولید باید از صندوق انتخاباتی حزب تأمین شود ، که هنوز تنظیم نشده است.

نماینده حزب ، Azamat Turdaliev ، گفت که فیلم ها در صفحات فعالان مدنی چون چون کزات منتشر شده است ، نه در صفحه حزب.

Author: admin