شهروند قرقیز پس از زخمی شدن گلوله در حادثه مرزی قرقیز و تاجیک عمل کرد

شهروند قرقیز پس از زخمی شدن گلوله در حادثه مرزی قرقیز و تاجیک عمل کرد

Tainynews وزارت بهداشت به AKIpress گفت: – وضعیت یک سرباز مرزی قرقیز که در حادثه مرزی قرقیز و تاجیک زخمی شده است ، رضایت بخش است.

یک روستایی زخمی شده در حادثه مرزی در 6 اوت نیز به بیمارستان منتقل شد.

سرویس مطبوعاتی وزارت بهداشت گفت: “وی تحت عمل جراحی قرار گرفت. وضعیت وی نسبتاً سنگین است. هر دو بیمار تحت مداوا هستند.”

یک مأمور مرزی قرقیز ، به عنوان فرمانده ناوگان مرزی ، پس از شلیک گلوله ها از خاک تاجیکستان در تاریخ 6 اوت ، زخمی های ناشی از دست خود را دریافت کرد.

Author: admin