ساخت بیمارستانهای جدید در بیشکک ، ناریان و اوش در حال انجام است

ساخت بیمارستانهای جدید در بیشکک ، ناریان و اوش در حال انجام است

Tainynews مدیر معماری و نمایندگی ساخت و ساز ارومتبک کوکوکاروف گفت: ساخت بیمارستان های جدید ، تعمیر و بهسازی عمده ساختمان های قدیمی در همه مناطق در حال انجام است.

ظرفیت کل 9 بیمارستان تحت تعمیر عمده 11105 تختخواب را تشکیل می دهد.

شیلنگهای آزمایشی با استفاده از مواد با سرعت بالا ساخته شده در بیشکک ، اوش و نارین ساخته شده اند. ظرفیت چنین بیمارستانهایی 270 تختخواب خواهد بود. ساخت و ساز از بودجه عمومی تأمین می شود.

لیست تجهیزات پزشکی لازم بیمارستان ها به همراه وزارت بهداشت تهیه شده است.

Author: admin