907 مورد کروناویروس جدید در قزاقستان گزارش شده است

907 مورد کروناویروس جدید در قزاقستان گزارش شده است

عکس: zakon.kz

Tainynews – طی 24 ساعت گذشته 907 مورد کروناویروس جدید در قزاقستان ثبت شده است. 445 مورد بدون علامت است.

این موارد جدید شامل 182 مورد در نور سلطان ، 155 مورد در آلماتی ، 94 در ریگان قزاقستان شرقی ، 85 مورد در منطقه کاراگاندا بود.

تعداد کل موارد تائید شده به 97 هزار و 2829 نفر (موارد تایید شده با PCR) رسیده است.

907 در 24 ساعت گذشته از کروناویروس بهبود یافت. تعداد کل بازیابی به 71609 نفر رسیده است.

وزارت بهداشت قزاقستان پرونده های ذات الریه را در پرونده های تأیید شده قرار نمی دهد. از اول اوت بیش از 11000 مورد پنومونی ثبت شده است.

Author: admin