6،914 بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

6،914 بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان های سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

Tainynews سخنگوی وزارت بهداشت ، آینورا آكماتووا ، سخنگوی وزارت بهداشت امروز در یك نشست مطبوعاتی گفت: 6،914 بیمار مبتلا به كروناویروس و پنومونی در بیمارستان ها باقی می مانند.

1،869 بیمار مبتلا به کروناویروس تأیید شده با PCR هستند ، 5،045 بیمار پنومونی دارند.

بویژه ، 2767 بیمار در بیمارستانهای بیشکک ، 1.071 در ریگان اوش ، 656 نفر در منطقه چوی ، 645 نفر در منطقه ایسیک – کول ، 571 نفر در منطقه جلال آباد ، 590 نفر در اوش ، 364 نفر در منطقه باتکن ، 126 نفر در منطقه تالاس ، 124 نفر در بیمارستان باقی مانده اند. منطقه ناریان

Author: admin