قرقیزستان 425 مورد کروناویروس جدید گزارش کرده است که در کل 39587 مورد است

قرقیزستان 425 مورد کروناویروس جدید گزارش کرده است که در کل 39587 مورد است

Tainynews سخنگوی وزارت بهداشت ، آینورا آكماتووا گفت: – تاکنون 425 مورد كروناویروس جدید تا صبح 8 اوت ثبت شده است.

138 مورد تأیید PCR و 287 مورد تأیید شده از نظر بالینی هستند.

موارد جدید شامل 124 مورد در بیشکک ، 41 مورد در منطقه ایسیک – کول ، 47 مورد در منطقه اوش ، 78 مورد در منطقه جلال آباد ، 31 مورد در اوش ، 45 مورد در منطقه باتکن ، 7 مورد در منطقه تالاس ، 36 مورد در منطقه چوی ، 16 مورد در منطقه ناریان .

تعداد کل موارد کروناویروس تایید شده از ماه مارس به 39.587 نفر رسیده است ، از جمله 17420 PCR- تأیید شده و 22167 مورد که از نظر بالینی تأیید شده اند (ذات الریه).

Author: admin