10 نفر از کارکنان پزشکی در روز برای کروناویروس مثبت آزمایش می کنند

10 نفر از کارمندان پزشکی در روز برای کروناویروس مثبت آزمایش می کنند

Tainynews سخنگوی وزارت بهداشت ، آینورا آكماتووا ، سخنگوی وزارت بهداشت امروز در یك نشست مطبوعاتی اظهار داشت: – 10 كاركن پزشكی طی 24 ساعت گذشته برای كروناویروس آزمایش مثبت كردند.

این موارد شامل 1 مورد در بیشکک ، 2 مورد در اوش ، 1 مورد در منطقه چوی ، 1 مورد در منطقه جلال آباد ، 1 مورد در منطقه ایسیک – کول ، 3 مورد در منطقه باتکن ، 1 مورد در منطقه ناریان بود.

12 کارمند پزشکی برای 24 ساعت گذشته از بیمارستان مرخص شدند. 60 کارگر پزشکی پس از بهبودی از انزوا در خانه مرخص شدند.

2938 کارگر پزشکی در کل با کروناویروس منقبض شدند. 2،097 کارگر پزشکی بهبود یافتند.

Author: admin