قرقیزستان گزارش 541 بهبودی بیشتر از کرونا ویروس را نشان داد

قرقیزستان گزارش 541 بهبودی بیشتر از کرونا ویروس را نشان داد

Tainynews – آینورا آكماتووا سخنگوی وزارت بهداشت گفت: قرقیزستان طی 24 ساعت گذشته 541 بهبودی از كرونا ویروس را به ثبت رسانده است.

این بازیابی ها در: Osh – 100؛ منطقه اوش – 96؛ منطقه ایسیک – کول – 83؛ منطقه جلال آباد – 81؛ بیشکک – 67؛ منطقه چوی – 59؛ منطقه باتکن – 22؛ منطقه تالاس – 18؛ منطقه ناریان – 15.

بیشکک ، 50 نفر در منطقه ایسیک – کول ، 48 منطقه در جلال آباد ، 87 مورد در منطقه اوش ، 49 مورد در اوش ، 45 عدد ازبکستان باتکنر ، 53 مورد در منطقه چوی ، 24 مورد در منطقه تالاس ، 19 مورد در منطقه ناریون.

در کل 31822 بیمار از کروناویروس بهبود یافتند.

Author: admin