قرقیزستان 332 مورد کروناویروس جدید را تأیید کرد و در مجموع 39.919 مورد به همراه داشت

قرقیزستان 332 مورد کروناویروس جدید را تأیید کرد و در مجموع 39.919 مورد به همراه داشت

Tainynews آینورا آكماتووا سخنگوی وزارت بهداشت گفت كه 332 مورد جدید COVID-19 تا صبح 9 اوت در قرقیزستان تأیید شده است.

74 مورد PCR تاييد شده و 258 مورد از نظر باليني تاييد شده است.

موارد جدید شامل 108 مورد در بیشکک ، 47 مورد در منطقه اوش ، 37 مورد در منطقه باتکن ، 33 مورد در منطقه جلال آباد ، 31 مورد در منطقه چوی ، 27 مورد در اوش ، 25 مورد در منطقه ایسیککول ، 15 مورد در منطقه تالاس ، 9 مورد در منطقه ناریان .

تعداد کل موارد کروناویروس تأیید شده از ماه مارس به 39919 نفر رسیده است ، از جمله 17494 مورد PCR-تأیید شده و 22.425 مورد تأیید شده بالینی (ذات الریه).

Author: admin