تاجیکستان در 24 ساعت گذشته هیچ موردی از ویروس کرونا ویروس ثبت نکرده است

تاجیکستان در 24 ساعت گذشته هیچ موردی از ویروس کرونا ویروس ثبت نکرده است

Tainynews – تعداد کل موارد تائید شده با تاخیر در تاجیکستان از تاریخ 9 اوت تا 24 ساعت گذشته بدون تغییر باقی مانده است – 7706.

شمار کشته شدگان کرونا ویروس 62 نفر بود که هیچ پرونده کشنده ای در 9 اوت به ثبت نرسید.

تعداد موارد فعال 1160 نفر بوده است که هیچ یک از این موارد در شرایط بحرانی قرار ندارند. میزان مرگ و میر 80/0 درصد است.

از 9 آگوست 6484 مورد گزارش در تاجیکستان است.

Author: admin